Installatie

U kunt DoeMee op drie manieren afnemen: u neemt een abonnement bij Vennster, u neemt een abonnement op DoeMee in uw eigen Oracle Cloud of u neemt een on-premise abonnement op DoeMee in uw eigen datacenter of een andere (private of public) cloud.

DoeMee Cloud

Als u kiest voor een abonnement bij DoeMee, zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • Technische ondersteuning
 • Upgrades en security patches
 • DoeMee app voor inwoners
 • Configuratie app voor uw organisatie
 • Mogelijkheid tot het afnemen van data analyse

Uw eigen Oracle Cloud

Als uw organisatie al over een abonnement in de Oracle Cloud beschikt, kunnen wij DoeMee in deze omgeving installeren. Als nog niet over een Oracle Cloud abonnement beschikt, dient u dit af te sluiten of te kiezen voor een DoeMee abonnement in de DoeMee Cloud. Het Oracle Cloud DoeMee abonnement bevat:

 • Installatie in uw Oracle tenancy
 • Technische ondersteuning op het gebied van de DoeMee app
 • DoeMee app voor inwoners
 • Configuratie app voor uw organisatie

Uw Oracle abonnement wordt conform de Oracle SLA gebruikt voor de ondersteuning van:

 • Installatie in uw datacenter
 • Kwartaal patches en security updates
 • Backup en recovery
 • Technische ondersteuning op het gebied van de infrastructuur
 • Upgrades en updates van de Oracle Services
  • Oracle Blockchain platform
  • Oracle Kubernetes Engine

Uw eigen datacenter of andere public cloud (Azure, AWS)

Als u DoeMee wilt gebruiken vanuit uw eigen datacenter of cloud, installeert Vennster het platform voor u op uw servers. Deze servers kunnen zich bevinden in uw eigen datacenter, in een private cloud of in een public cloud. Dit wordt gezien als een on-premise abonnement, waarbij u verantwoordelijk bent voor de infrastructuur. Het on-premise abonnement bevat:

 • Technische ondersteuning op het gebied van de DoeMee app
 • Oracle Blockchain Platform Enterprise
 • DoeMee app voor inwoners
 • Configuratie app voor uw organisatie

Indien gewenst kan Vennster u volgende extra ondersteuning geven:

 • Installatie in uw datacenter
 • Kwartaal patches en security updates
 • Backup en recovery
 • Technische ondersteuning
  • Oracle Blockchain Platform Enterprise
  • Kubernetes
 • Upgrades en updates van de infrastructuur

Merk op dat deze extra diensten bij een on-premise abonnement niet in de prijs zijn inbegrepen en kunnen worden afgenomen op consultancy basis.