Besturingsmodel

DoeMee ondersteunt het hele besluitvormingsproces van uw organisatie, of een deel ervan.

Plaatje geeft de stappen weer die onder het plaatjes worden beschreven.
Modulair model voor burgerbesturing

Agenderen

Een proces begint met agenderen. Deelnemers bepalen in deze stap de belangrijkste onderwerpen rondom een onderwerp.

Het start met het verzamelenvan suggesties. Deze suggesties kunnen ingediend worden door mensen die zijn aangemeld op DoeMee. U kunt zelf bepalen of u dit wilt openzetten voor iedereen, of voor een deel van de doelgroep.

De suggesties (long list) worden geordend door groep 1. Deze groep wordt geloot uit de deelnemers aan het proces, of door u aangewezen. Deze groep ordent de suggesties en haalt dubbelingen eruit. Dit resulteert in een korte lijst (short list) van gelijkwaardige suggesties. Dit proces kan worden gevolgd door de deelnemers en zij kunnen opmerkingen maken om groep 1 te helpen bij het ordenen. Een gespreksleider helpt het ordeningsproces.

De korte lijst van suggesties wordt voorgelegd aan de deelnemers. Zij kunnen drie suggesties kiezen die zij het belangrijkst vinden. Het resultaat is een geordende lijst van onderwerpen: de agenda.

De top 3 of top 5 van deze agenda, afhankelijk van hoeveel onderwerpen uw organisatie tegelijk kan oplossen, wordt vervolgens parallel of na elkaar uitwerkt.

Oplossing verkennen

Iedere onderwerp dat genoeg stemmen heeft gekregen om verder te worden uitgewerkt, wordt verkend door groep 2. Groep 2 kijkt naar de betrokkenen, randvoorwaarden en eisen die gesteld worden en betrekt eventueel experts bij dit proces. De groep wordt geloot uit de deelnemers of door uw organisatie aangewezen. Alle deelnemers kunnen weer meekijken en opmerkingen maken om het proces bij te sturen.

Oplossing uitwerken

Als de randvoorwaarden voldoende duidelijk zijn, wordt de oplossing uitgewerkt door dezelfde groep als die deze heeft verkend. Ook hiervoor geldt dat dit proces transparant is en dat alle deelnemers kunnen meekijken. Experts kunnen worden geraadpleegd en uiteindelijk wordt de oplossing gepresenteerd.

Besluiten

Alle deelnemers besluiten over de oplossing. Wie het ermee eens is, stemt “Ja”, eventueel met reden. Wie het niet eens is met de voorgestelde oplossing, stemt “Nee”. Bij een nee-stem moet verplicht een reden worden opgegeven, zodat dit kan worden meegenomen bij de uitvoering of bij het verbeteren van de oplossing.

Regie op de uitvoering

Wanneer 66% van de deelnemers voor een oplossing stemt, is de oplossing aangenomen. Groep 3 voert regie op de uitvoering om ervoor te zorgen dat de oplossing conform het besluit wordt uigevoerd. Als de oplossing wordt afgewezen wordt op basis van de “nee” stemmen de oplossing verbeterd door groep 2 ,we gaan dan terug in het proces.

Doe mee ondersteunt alle stappen van dit proces, inclusief de configuratie van het proces waarbij wordt bepaald wie mag deelnemen, wat de samenstelling is van de groepen en wat de vraagstelling is die wordt voorgelegd. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op!