Buitenland en EU

  • De EU dient zich per direct om te vormen tot een democratische bestuurslaag; tot die tijd geen overheveling van grote sommen geld en/of overdracht van nationale bevoegdheden
  • Het al of niet uittreden uit de EU (‘Nexit’) is een vraag die onze bevolking per referendum beantwoordt
  • Openstaan voor de invoering van een Noord en ZuidEuropese munt (met ruimte voor een regionale of lokale munteenheden daarnaast)
  • Afscheid nemen van het concept ‘ontwikkelingssamenwerking’: we stappen over op het principe van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid
  • Instellen van een noodfonds, waaruit geput kan worden als ergens in de wereld een catastrofe plaatsvindt waarbij wij willen inspringen
  • Samenwerken ter verdediging van onze vrijheid via de NAVO, inclusief een adequaat defensiebudget van twee procent van het BBP en een modern loongebouw voor onze militairen
  • De immigratiestroom terugbrengen door te investeren in humane opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst (en het voorkomen van de noodzaak om te vluchten)
  • Een staatscommissie instellen, die zich buigt over maatregelen om bevolkingsgroei te beheersen
  • Een strikte en samenhangende integratieaanpak

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.