Vaardam

Vaardam wil maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld armoede, eenzaamheid, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en digitalisering oplossen. Dit vraagt om een andere overheid, samenwerkingsverbanden en relaties. Vaardam is het alternatief voor deze bestaande systemen en wij bouwen dit nieuwe eco systeem door middel van een co-creatie platform tussen Publiek, Privaat, Wetenschap en Inwoners. vaardam is waar Publiek, Privaat, Wetenschap en Inwoners samenkomen om schaal- en deelbare oplossingen te maken. Als je dan eenmaal onderdeel bent van dit eco-systeem, dan mag je jezelf een Vaardammer noemen.

DoeMee is een van de oplossingen die binnen Vaardam is ontwikkeld.