Democratie en rechtsstaat

 • Stoppen met achterkamertjes: een transparant en open formatieproces na de verkiezingen
 • Kiezen voor burgertoppen, digitale vormen van directe democratie en burgerbegrotingen
 • Bij een (lokale) burgerbegroting wordt een afgesproken percentage van die begroting door inwoners ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven.
 • Het bindend referendum wordt ingevoerd
 • Ieder ministerie krijgt een burgerjury
 • Lessen over democratie en rechtsstaat zijn een structureel onderdeel van het onderwijs 
 • Lokale partijen krijgen dezelfde (financiële) positie als de landelijke politieke partijen
 • Iedereen krijgt weer toegang tot goede en betaalbare rechtshulp
 • Likopstuk als norm: de opgelegde straf wordt direct ten uitvoer gelegd
 • Nederland hufterproef door strafbaar huftergedrag zwaarder te bestraffen
 • De opsporing wordt meer gericht op het afpakken van crimineel (en onverklaarbaar) vermogen
 • Slachtoffers en nabestaanden krijgen in elke zittingszaal een eigen, prominente plaats
 • Een digitale zender voor het live uitzenden van strafzaken waarbij de rechtsorde is geschokt

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.