DoeMee voor gemeenten

Hoe betrekt u de inwoners bij de nieuwe Omgevingswet? Hoe zet u de subsidie in voor het komende jaar? Waar kunt u het beste op bezuinigen? Welke onderwerpen zet u wel of juist niet op de agenda van het overleg? Hoe richt u uw dienstverlening in?

U heeft dagelijks te maken met dit type vraagstukken. U wilt dat inwoners kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. U wilt inwoners actief kunnen betrekken en bevragen. Daarom maakt u digitale democratie graag werkelijkheid. DoeMee helpt u om de stem van de inwoners te versterken. En om de expertise van de samenleving volop te benutten.

Besluitvormingsproces zoals dat wordt ondersteund door DoeMee

Hoe werkt DoeMee?

DoeMee ondersteunt het hele besluitvormingsproces, of juist een deel ervan. Een handige app waarmee iedereen over verschillende onderwerpen kan meedenken, meekijken en meebeslissen. Dat kan op ieder moment van de dag. Vanaf iedere locatie.

Hoe flexibel is DoeMee?

U laat inwoners graag het hele besluitvormingsproces zelf doen. Of u laat ze liever per stap meedoen. Met DoeMee beslist u zelf hoe ver u gaat. U kiest wat nu bij u past.

DoeMee voor een enkele stap in het proces

Bijvoorbeeld alleen voor het agenderen of alleen voor het besluiten.

  • Inwoners, raadsleden, ambtenaren, leden van uw burgerpanel, het college of mix hiervan dienen onderwerpen in via de app.
  • DoeMee laat zien waar de deelnemer op kan stemmen. Dit kan op verschillende momenten: op het moment dat het onderwerp op de agenda komt of tijdens het besluiten.
  • Alle deelnemers kunnen het resultaat van de stemming zien in de app.
  • U voert de rest van proces uit op de manier die binnen uw organisatie gebruikelijk is.

DoeMee voor meerdere stappen

U bent er klaar voor om inwoners het besluitvormingsproces rondom een bepaald onderwerp te laten uitvoeren.

  • De app ondersteunt zowel het agenderen, verkennen, oplossen en besluiten.
  • De app ondersteunt alle functionaliteit voor alle rollen, zowel in een bepaalde groep als iedereen. U kiest zelf wie er in de groepen plaatsnemen: leden van de raad, het college, ambtearen, inwoners of een combinatie daarvan.
  • U regelt de uitvoering van de oplossing en de regie daarover op de manier die binnen uw organisatie gebruikelijk is. Zo houdt u met DoeMee de regie over de uitvoering.

DoeMee voor agenderen tot en met uitvoeren

U laat inwoners niet alleen het besluitvormingsproces rondom een bepaald onderwerp uitvoeren maar gebruikt de app ook om de oplossing uit te voeren en te regisseren. Ook u kunt u weer zelf bepalen wie er plaats nemen in de groep die de uitvoering regisseert: ambtenaren, raadsleden, collegeleden, inwoners of een mix hiervan. U bent klaar voor een volledige digitale democratie!