DoeMee in uw organisatie

U kunt als vereniging, vakbond, ondernemingsrad of raad van bestuur DoeMee inzetten om uw leden of aandeelhouders mee te laten denken, mee te laten doen en mee te laten beslissen over onderwerpen die spelen binnen uw organisatie.

Besluitvormingsproces

Ondernemingen

U kunt DoeMee inzetten voor de agendering van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, uw terugkerende ondernemingsraad vergadering, of in uw bestuurvergaderingen.

Indien gewenst kunt u mensen in uw organisatie laten plaatsnemen in de groep die de oplossing verkent en uitwerkt.

Hiermee kunt u invulling geven aan shareholder stewardship, medezeggenschap en transparantie binnen uw onderneming.

Vakbonden

U kunt DoeMee inzetten bij de voorbereiding van de CAO onderhandelingen (agendering), de verkenning en uitwerking van de oplossing (CAO akkoord) en de besluitvorming rondom het akkoord (Besluiten).