Een verstandig duurzame economie

  • Een nieuwe Ondernemersagenda voor Nederland, met maatregelen om de Coronaschade (met name in de vrijetijdseconomie) te compenseren en de economie weer op gang te helpen
  • Zorgen dat bedrijven zich organiseren in innovatieve en duurzame productieketens
  • We geven onze kennisinstellingen en MKBers de ruimte om hun vernieuwingen snel door te voeren; niet door te subsidiëren, maar door te bestellen en te gebruiken
  • We kiezen voor een minister van efficiëntie
  • We erkennen de waarde en normen van de boerenbestand voor het onderhouden van ons cultuurlandschap
  • Over plannen richting circulaire landbouw wordt besloten aan ronde tafels (= alle belangen aan tafel)
  • Voedsel niet over de hele wereld heen en weer vervoeren, maar zoveel mogelijk kiezen voor regionale voedselketens
  • Om armoede effectief te bestrijden, maken we gebruik van ideeën zoals de negatieve inkomstenbelasting, vrij toegankelijke basisvoorzieningen, arbeidspools en vlaktax
  • Praktische oplossingen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.