Burgertafel luchtvaart

De visie in de Luchtvaartnota (2020-2050) wordt binnenkort behandeld in beide Kamers. Deze visie zal lange tijd van grote invloed zijn op onze samenleving in het gehele land. Daarom is het van groot belang dat burgers, politici en deskundigen hierover van tevoren met elkaar communiceren.

In de voorbereidingen naar de concept Luchtvaartnota is volgens de organisatie burgertafel luchtvaart de inbreng van burgers in de door de overheid georganiseerde klankbordgroep marginaal geweest en hebben de inwoners geen deskundigen naar voren kunnen brengen. De informatie die de kamerleden hebben ontvangen, bestaat uit resultaten van onderzoeksbureaus die precies de vraag beantwoordden die het ministerie heeft gesteld, maar vaak niet het bredere plaatje laten zien. Naar resultaten die het beleid niet ondersteunen wordt zelden gevraagd.

Daarom vond er op 12 november een digitale burgertafel plaats. In een online vergadering zal een discussie plaatsvinden middels stellingen, feiten en vragen.

Opzet

De avond zal geopend worden door de voorzitter, waarna een voorstelronde volgt. Per onderwerp zal een deskundige een stelling inbrengen waarop gereageerd kan worden.

Een livestream van deze online vergadering is via YouTube voor iedereen te volgen en via dit kanaal kan ook gereageerd worden op het gesprek.

Voorafgaand aan de burgertafel kunnen belangstellende vragen stellen via de DoeMee app. Deze vragen worden door de organisatie verzameld en gebruikt in de voorbereiding en tijdens de discussie.

Met deze opzet wil de organisatie meer feiten en experts naar voren brengen zodat de politiek met deze informatie een weloverwogen keuze kan maken.

Onderwerpen

 • Geluid
 • Ultrafijnstof
 • stikstof
 • CO2
 • Economisch belang luchtvaart
 • Governance en participatie.

Deelnemers

Deze volgende experts hebben toegezegd dat ze aanwezig zullen zijn:

 • Johan Vollenbroek (Stikstof)
 • Erik Roelofsen/TonTukkers (Geluid)
 • Richard Abbenhuis/Leonhard Beijderwellen (Ultrafijnstof)
 • Walter Manshanden (economie),
 • Joris Melkert (innovatie)
 • Paul Peeters (CO2),
 • Paulus Botman (governance en participatie)

De politici met luchtvaart in de portefeuille waren voor de Burgertafel uitgenodigd. Aanwezig waren Suzanne Kröger (GroenLinks), Lammert van Raan (PvdD), Remco Dijkstra (VVD), Eppo Bruins (CU), Mustafa Amaouch (CDA)

Vanuit de bewoners namen Leon Adegeest (voorzitter SATL), Alfred Blokhuizen (voorzitter BTV) en Matt Poelmans (Delegatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS) deel aan deze burgertafel.

Meedoen?

Belangstellenden konden via de DoeMee app (web.doemeebelismee.nl) vanaf 6 november hun input geven en op 12 november was de Burgertafel Luchtvaart live op YouTube volgen via youtu.be/Pdvz6VUNKtI.

Organisatoren

De burgertafel werd georganiseerd door

 • Hans Kempenaar
 • Han van Staveren