Korting op landingsrechten

Drs A Tukkers, november 2020.

In mijn vorige artikel (‘Zijn vliegtuigen wel stiller?’, nov 2020) heb ik beschreven hoe de definitie van het stiller worden van vliegtuigen wordt onderbouwd door versluierende berekeningen met achtereenvolgens:

Limietwaarde – Geluidsmeting = Marge in EPNdB

  • EPNdB = Effectief waarneembaar constant geluid gedurende 10 seconden
  • 3 standaard meetsituaties (ICAO): Aankomst, Start en Overvliegen na klim.
  • Cumulatieve marge = de drie verschillende marges in EPNdB bij elkaar opgeteld.

Omdat de limietwaarde geen vaste waarde is, maar verschilt per vliegtuigtype is de uitkomst als berekende cumulatieve marge ook zwevend. Het beste houvast geven de geluidsmetingen zelf.

Om de relatie met de oorspronkelijke metingen nog wat meer op afstand te zetten worden de vliegtuigen vervolgens ingedeeld in geluidsklassen (R1 – R8). Ook deze geluidsklassen worden weer beïnvloed door de hoogte van de limietwaarden. Globaal geldt voor iedere 5 EPNdB hogere cumulatieve marge een vliegtuig een klasse hoger scoort. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar onderstaand rapport van de ACI; dit is deAirport Council International, de wereldwijde vereniging van vliegvelden: https://www.bjmgerard.nl/wp-content/uploads/2015/06/ACI_Aircraft_Noise_Rating_Index_2010.pdf

In de opsomming op pagina 4 wordt een overzicht gegeven waar deze klasse indeling voor gebruikt kan worden, waaronder:

  • Wereldwijde statistiek betreffende geluidsbesparing van vliegvelden en maatschappijen;
  • Toewijzing van slots;
  • Kortingen op landingsrechten.

Wat dit laatste betreft geef ik hieronder de tarievenlijst van de luchthaven van Tokyo uit 2015 in Yen/ton.


Bron: https://www.bjmgerard.nl/?p=1172

NB.: dit overzicht gebruikt nog de oude klassen A t/m E; deze zijn vervangen door R1 =E t/m R5=A en R6 t/m R8 daarboven.

Noot: A737 moet zijn B737.


Dit is een artikel van de burgertafel luchtvaart. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het evenement.