Onderwerpen Hackathon Lelystad

De onderwerpen voor de Hackathon Lelystad zijn bekend. Tijdens de hackathon gaan de teams aan de slag met de onderwerpen. Onderwerpen mogen gecombineerd worden en informatie of ideeën mogen toegevoegd worden aan de onderwerpen. Het is de bedoeling dat er een zo goed mogelijk plan ontworpen en gepresenteerd wordt tijdens de hackathon, dat bijdraagt aan een of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) die zijn bepaald door de Verenigde Naties.

De onderwerpen voor de hackathon Lelystad zijn verzameld in drie stappen:

 1. Iedereen kon suggesties indienen via DoeMee
 2. De suggesties zijn gegroepeerd, om dubbelingen te voorkomen
 3. Er is gestemd op de suggesties via DoeMee

Er waren 41 suggesties ingediend:

Suggestie
Bouw 9.000 duurzame & energieneutrale woningen
Internationaal station voor hogesnelheidstreinen
proeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Vliegveld voor Zeppelins
Hub voor hyperloops van randstad naar buitenland
international SDG center and exhibition
Vliegveld voor zeppelins
Volkstuinen. Festivalterrein. Marktterrein.
Grootschalige proef duurzame landbouw
Maak dr een zweefvliegveld van!
Plek voor grote popconcerten/festivals !;-)
Mooie velden voor bijv motorcross, karten, enz…
Sociale nulwoningen, in alle maten
Bomen planten
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit.
Lelystad Airport, zoals gepland was en nodig is.
Leercentrum politici ”staaltje vals spelen
Maak een Europees hoofdstation voor de Hyperloop !
Polderpark Flevo? met veel CO2 opnemend bosareaal!
Garden Center
Omliggende grasvelden volplanten met bomen
Woonblokken voor starters op de startbanen
Vertrekhalte bus afgewezen asielzoekers
Toren als museum en landmark
Multi-purpose event area for all kind activities
Eigenaarloze farmbots – opbrengst naar UBI
Duurzame Kledingindustrie. Verbouw Hennep
Almeers Wolunie
Textiel lab
Hennep 4 Future, papier, olie, kleding
Park & Museum als Soesterberg
Kenniscentrum Industriële Hennep
Aanleg v een groot landschapspark,veel bomen.
Bouw eindelijk een spoorlijn over de Afsluitdijk
Integraal Gezondheid Gebied-Sustainocratie
Bottom up duurzaamheids kennis-en doe centrum”
Duurzame Energiecentrale op Waterstof
Nation garden
Natuurapotheek
Chillhuis voor pubers
Art-parc met beelden waar je in kunt (verdwalen)
Meer initiatief overheid bij verduurzaming wijken”

Groeperen van onderwerpen

Deze zijn vervolgens gegroepeerd tot de volgende onderwerpen:

CategorieSuggesties
WaterstofenergiecentraleProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Duurzame energiecentrale op Waterstof
Divers WonenProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Bouw 9.000 duurzamen & energieneutrale woningen
Sociale nulwoningen, in alle maten
Woonblokken voor starters op de startbanen
Integraal Gezondheidsgebied – sustainocratie
Chillhuis voor pubers
Meer initiatief overheid by verduurzaming wijken
Integraal GezondheidsgebiedProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Integraal Gezondheidsgebied – sustainocratie
Natuurapotheek
Zeppelins / ZweefvliegtuigenProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Vliegveld voor Zeppelins
Vliegveld voor zeppelins
Maak dr een zweefvliegveld van!
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Station HSL/HyperloopsProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Internationaal station voor hogesnelheidstreinen
Hub voor hyperloops van randstand naar buitenland
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Maak een Europees hoofdstation voor de Hyperloop !
Vertrekhalte bus afgewezen asielzoekers
Bouw eindelijk een spoorlijn over de Afsluitdijk
Duurzamel voedselproductieProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Volkstuinen
Grootschalige proef duurzame landbouw
Eigenaarloze farmbots
Industriële hennep Proeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Kenniscentrum industriële hennep
Hennep 4 Future, papier, olie, kleding
Verbouw Hennep
NatuurontwikkelingProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Bomen planten
Polderpark Flevo? met veel CO2 opnemend bosareaal!
Garden Center
Omliggende grasvelden volplanten met bomen
Park & Museum als Soesterberg
Aanleg v een groot landschapspark, veel bomen
Nation garden
Groene recreatie & ontspaningProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Toren als museum en landmark,
Park & Museum als Soesterberg
Art-parc met beelden waar je in kunt verdwalen
Nation garden
Garden Center
Aanleg v een groot landschapspark, veel bomen
Kennis- en DoecentrumProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
International SDG center and exhibition
Leercentrum politici ‘staaltje vals spelen”
Kenniscentrum industriële hennep
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Bottom up duurzaamheids kennis-en doe centrum
Integraal gezondheid Gebied-sustainocratie
Evenementen, festivals & vermaakProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Festivalterrein. Marktterrein
Plek voor grote popconcerten/festivals! 😉
Mooie velden voor bijv motorcross, karten, enz…
Maak dr een zweefvliegveld van!
Multi-purpose event area for all kind activities
Chillhuis voor pubers
Mode- & textiellabProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Duurzame kledingindustrie
Almeers wolunie
Textiel lab
Hennep 4 Future, papier, olie, kleding

De uitslag (prioriteren)

Via DoeMee is gestemd op de onderwerpen. Iedereen kon de top 3 aangeven.

 1. Duurzame voedselproductie (15)
 2. Station HSL / Hyperloop (12)
 3. Natuurontwikkeling (12)
 4. Divers wonen (12)
 5. Groene recreatie & ontspanning (11)
 6. Waterstof)energiecentrale (10)
 7. Kennis- & Doecentrum (9)
 8. Industriële Hennep (5)
 9. Evenementen, festivals & vermaak (4)
 10. Mode- & textiellab (4)
 11. Zeppelins / Zweefvliegtuigen (2)
 12. Integraal gezondheidsgebied (0)

Onderwerpen voor de hackaton

Op basis van de stemming zullen de volgende onderwerpen in de hackathon uitgewerkt worden door de teams:

 1. Duurzame voedselproductie (15)
 2. Station HSL / Hyperloop (12)
 3. Natuurontwikkeling (12)
 4. Divers wonen (12)
 5. Groene recreatie & ontspanning (11)
 6. Waterstof)energiecentrale (10)

De teams bepalen zelf welk onderwerp of welke combinatie van onderwerpen ze willen uitwerken en het staat vrij om er suggesties of kenmerken aan toe te voegen!