Jouw gemeente

Jouw gemeente is een denkbeeldige gemeente die we gebruiken om de werking van DoeMee te demonstreren aan gebruikers en (potentiele) klanten.

De gemeente vergadert via het BOB-principe. BOB staat voor Beeldvorming, Opiniëren en Besluiten. Simpel gezegd: de raad luistert, de raad bespreekt en de raad besluit. Daarom zijn er drie type vergaderingen: beeldvormend, opiniërend en besluitvormend. DoeMee kan voor alle typen ingezet worden.