Voorstel

Er zijn nog geen regels opgesteld rondom deze woonvorm, deze zullen gedurede de proefperiode worden geinventariseerd

Tinyhouses kunnen een oplossing zijn voor starters, die overbrugging zoeken terwijl ze zoeken naar een meer traditionele woonvorm.

Small houses kunnen een oplossing vormen om snel tijdelijke woonruimte te realiseren in tijden van piekbehoefte, bijvoorbeeld voor de opvang van vluchtelingen, arbeidsmigranten, studentenhuisvesting. Daarnaast kan het een oplossing zijn voor beschermd wonen.