Voorstel

Jouwgemeente heeft samen met winkeliers en inwoners een oplossing verkend en uitgewerkt. De oplossing is samen te vatten als “Er gelden geen speciale regels voor zondagopening en feestdagen”.

Wat betekent dit concreet?

Winkels hebben de mogelijkheid om dagelijks open te zijn tussen 06:00 en 22:00 uur . Er zijn geen uitzonderingen voor feestdagen of zondagen.

Winkeliers kunnen hiebij inspelen op de behoefte van hun klandizie en rekening houden met hun eigen geloofsovertuiging.

Inwoners hebben de mogelijkheid om bij overlast van late avondopeningen een melding te doen. Dit kan dan gaan om een specifiek winkelgebied of een specifiek type winkel.

De regels van de CAO zijn van toepassing voor werknemers.