Begroting

De gemeenteraad en het college staan voor een grote uitdaging. Er is dit jaar een flink tekort op de gemeentelijke begroting. Dat betekent dat de gemeente verwacht meer geld uit te moeten geven dan er inkomsten zijn. Om dat tekort op te lossen, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer inkomsten te verwerven. Dit wil de gemeente graag samen met de inwoners van Jouwgemeente doen.

Het proces is gestart met het verzamelen van mogelijke onderwerpen, suggesties waar aan gedacht kan worden.

Deze zijn vervolgens gegroepeerd door de griffie. Hierbij hebben de raad en inwoners meegekeken om te zorgen dat het proces van ordenen eerlijk en transparant verloopt.

Er zijn uiteindelijk 15 suggesties uitgekomen. Kies de top 3 dingen waar volgens u absoluut niet op bezuinigd mag worden via de app. Onderwerpen die je belangrijk vindt, of onderwerpen waar volgens jou al teveel op is bezuinigd.

De begroting wordt vervolgens opgesteld op basis van de geordenende lijst van elementen ,waarbij de bezuiniging gezocht wordt op de onderwerpen met de minste stemmen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad.