Goede gezondsheidzorg en betaalbaar wonen

 • Terugkeren naar het ziekenfonds (een versie 2.0, ofwel: een eigentijdse basisvoorziening)
 • Geven we stem aan onze inwoners over de redelijke invulling van deze basisvoorziening en de over de grenzen van noodzakelijke en nuttige zorg
 • Verwijderen we met chirurgische precisie alle perverse financiële prikkels en uit het zorgsysteem
 • We pleiten voor een uitbreiding van ziekenhuis- en IC-bedden in Nederland om te voorkomen wat er nu gebeurt.
 • Waarderen we onze verzorgenden structureel met een beter salaris, minder tijdsdruk en minder administratieve druk
 • Gaat er veel meer aandacht (en geld) naar preventie en gezond leven
 • Investeren we in de woningvoorraad door de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsfonds ten behoeve van actieve woningbouwcorporaties
 • Verruimen we de wettelijke inkomensgrenzen zodat ook de middeninkomens toegang hebben tot sociale huur
 • In eerste instantie proberen we de woningnood binnenstedelijk op te lossen door leegstaande en leegkomende winkels en kantoren budgetneutraal en energie neutraal om te bouwen naar woningen. Als het niet anders kan, kijken we ook naar buitenstedelijke uitbreiding
 • Zorgen we voor praktische, positieve prikkels om door te stromen naar passende woningen en woonvormen
 • Schrappen we bureaucratische drempels, zoals de provinciale toets voor binnenstedelijk bouwen
 • Zorgen we voor betaalbare en schone energie en stoppen we iedere verhoging van energiekosten voor consumenten per direct
 • We voeren weer een minister van volkshuisvesting in.

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.