Jong en oud

 • Bestrijden lerarentekort, door o.a. 10% meer salaris en een extra bonus voor leraren in zwakkere wijken
 • Zorgen voor meer invloed voor jongeren: van jeugdburgemeesters tot jongerenpanels en een ‘stoel voor de toekomst’ in de gemeenteraad
 • Aanpakken van de ernstig tekortschietende jeugdzorg (met het recente SCP rapport in de hand)
 • Vakscholen terugbrengen en uitbreiden
 • Leerlingen kiezen voor een invulling van de maatschappelijke diensttijd die bij hen past
 • De basisbeurs wordt weer ingevoerd en met gerichte maatregelen krijgen starters op de woningmarkt meer kans
 • Een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid voor de deelnemer
 • De opgelopen koopkracht achterstand door pensioengerechtigden wordt gecompenseerd; pensioenen zijn welvaartsvast
 • De verhoging van de AOW leeftijdsgrens voor zware beroepen wordt teruggedraaid naar 65 jaar
 • Werk maken van bestrijding van eenzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement
 • Een grotere variatie in het zorg en ondersteuningsaanbod rond het zelfstandig wonen en het meer ondersteunen én waarderen van mantelzorg

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.