Sliedrecht Oost Aardgasvrij zet DoeMee in voor Buurtplan de Horst

Het project Sliedrecht Oost Aardgasvrij zet DoeMee in in de buurt De Horst. De Horst is als eerste buurt in Sliedrecht-Oost aan de slag met de overstap naar aardgasvrij. Via DoeMee kunnen de buurtbewoners vragen stellen, voor- en nadelen indienen voor de verschillende scenario’s en stemmen op het voorkeursscenario. Meer informatie over het buurtplan en de inzet van DoeMee is te lezen op de website van het project.

Zandberg participeert met DoeMee rondom parkeren

Op donderdag 17 september is in de wijk Zandberg een crowdfunding opgestart vanwege de invoering van gereguleerd parkeren in hun wijk. De inwoners willen door middel van een verkeerskundig onderzoek en een draagvlak onderzoek een democratisch participatieproces doorlopen om tot betere besluitvorming te komen

De initiatiefnemers vermelden in hun persbericht dat ze voor DoeMee hebben gekozen omdat DoeMee

“de deelnemers de gelegenheid biedt om mee te denken, mee te kijken en mee te beslissen. Met DoeMee wordt participatie dus gestimuleerd en krijgen voor- en tegenstanders de gelegenheid om ideeën aan te dragen. Daarmee zullen we de gemeente laten zien hoe een echt democratisch participatieproces doorlopen kan worden.”

bewonersinitiatief Zandberg participeert

Het Bredase bureau DTV Consultants (www.dtvconsultants.nl) heeft het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd op basis van de tellingen van Dufec die in 2019 zijn verricht. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd op de site van het bewonersinitiatief.

Inmiddels heeft de wijk een aantal stappen gezet met DoeMee, en worden nu de ideeën geprioriteerd waarmee volgende week (9 november) een sessie wordt georganiseerd om tot een (alternatieve) oplossing te komen. Daarmee hebben ze alle stappen in DoeMee doorlopen: indienen van suggesties, groeperen, prioriteren, verkennen en oplossen en besluiten.

Als u interesse hebt om DoeMee in te zetten rondom parkeren, neem dan contact met ons op!

Lokaal Hengelo zet DoeMee in

Lokaal Hengelo gaat het anders doen, zij zijn er voor Hengelo en willen samen met inwoners van Hengelo het programma van Hengelo vormgeven. Vanuit de inwoners en ondernemers, zoals een echte democratie hoort te zijn. Een verkiezingsprogramma van onderop en niet bedacht vanuit een ivoren toren. Een verkiezingsprogramma waar jij je in herkent.

Ze gebruiken hiervoor DoeMee. Ga voor meer informatie naar de website van Lokaal Hengelo en als je inwoner bent: meld je aan.

Voor meer informatie over het inzetten van DoeMee voor een verkiezingsprogramma, kun je je inschrijven voor ons gratis webinar.

Molenlanden: Young4Waard test DoeMee en itsme

Young4Waard, een platform voor en door jongeren uit de gemeente Molenlanden die jongeren wil betrekken bij de gemeenten en de lokale politiek, heeft in een pilot DoeMee en itsme getest.

Het doel van de pilot voor de gemeente Molenlanden is om te kijken of inwoners, en met name jongeren, meer betrokken kunnen worden bij de lokale politiek.

De jongeren hebben gebruik gemaakt van de functionaliteit die beschikbaar is voor de fase ‘oplossen’: ze konden chatten over het onderwerp tiny houses. Het was de eerste keer dat deze functionaliteit uit DoeMee gebruikt werd. Daarnaast konden ze een advies geven (besluiten) over het initiatiefvoorstel tiny houses en small houses. Hierbij werd gebruik gemaakt van itsme om de ‘stem’ te bevestigen.

Daarnaast is gebruik gemaakt van de ‘agenderen’ functionaliteit: de jongeren konden suggesties indienen om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Deze suggesties zijn vervolgens geprioriteerd. Ook hier werd gebruik gemaakt van itsme om de stem te bevestigen.

Deze pilot heeft veel feedback opgeleverd voor de doorontwikkeling van DoeMee en het gebruik van itsme als identificatie en autorisatiemiddel.

Onderwerpen hackathon Lelystad bekend

Het stemmen op de onderwerpen die tijdens de hackathon Lelystad worden uitgewerkt is afgerond. 32 mensen hebben gestemd en hebben een top 3 aangegeven.

De uitslag is als volgt:

 1. Duurzame voedselproductie (15)
 2. Station HSL / Hyperloop (12)
 3. Natuurontwikkeling (12)
 4. Divers wonen (12)
 5. Groene recreatie & ontspanning (11)
 6. Waterstof)energiecentrale (10)
 7. Kennis- & Doecentrum (9)
 8. Industriële Hennep (5)
 9. Evenementen, festivals & vermaak (4)
 10. Mode- & textiellab (4)
 11. Zeppelins / Zweefvliegtuigen (2)
 12. Integraal gezondheidsgebied (0)

De top 6 deze onderwerpen gaat door naar de hackathon die op 8 februari zal plaatsvinden.

Wil je meedoen? Schrijf je dan hier in

DoeMee wordt ingezet door de gemeente Vlaardingen

De gemeenteraad en het college van Vlaardingen staan voor een grote uitdaging. Er is dit jaar een flink tekort op de gemeentelijke begroting. Dat betekent dat de gemeente verwacht meer geld uit te moeten geven dan er inkomsten zijn. Om dat tekort op te lossen, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer inkomsten te verwerven. Daarbij wil de gemeenteraad graag rekening houden met de mening van bewoners.

Op 19 december 2019 heeft de raad besloten om naast het raadplegen van leden van het burgerpanel, DoeMee in te zetten om alle Vlaardingers de gelegenheid te geven te stemmen over de onderwerpen waar de gemeente niet op zou moeten bezuinigen. De gemeente gebruikt hiervoor de stap “Prioriteren” uit de fase agenderen om een geordende lijst van onderwerpen te krijgen.

Stemmen op jouw top 3 tot 10 januari

Afgelopen vrijdag zijn alle ingediende suggesties gegroepeerd tot 12 categorieën. Onderstaande tabel toont het resultaat van deze sessie, die live te volgen was via de livestream:

CategorieSuggesties
WaterstofenergiecentraleProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Duurzame energiecentrale op Waterstof
Divers WonenProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Bouw 9.000 duurzamen & energieneutrale woningen
Sociale nulwoningen, in alle maten
Woonblokken voor starters op de startbanen
Integraal Gezondheidsgebied – sustainocratie
Chillhuis voor pubers
Meer initiatief overheid by verduurzaming wijken
Integraal GezondheidsgebiedProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Integraal Gezondheidsgebied – sustainocratie
Natuurapotheek
Zeppelins / ZweefvliegtuigenProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Vliegveld voor Zeppelins
Vliegveld voor zeppelins
Maak dr een zweefvliegveld van!
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Station HSL/HyperloopsProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Internationaal station voor hogesnelheidstreinen
Hub voor hyperloops van randstand naar buitenland
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Maak een Europees hoofdstation voor de Hyperloop !
Vertrekhalte bus afgewezen asielzoekers
Bouw eindelijk een spoorlijn over de Afsluitdijk
Duurzamel voedselproductieProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Volkstuinen
Grootschalige proef duurzame landbouw
Eigenaarloze farmbots
Industriële hennep Proeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Kenniscentrum industriële hennep
Hennep 4 Future, papier, olie, kleding
Verbouw Hennep
NatuurontwikkelingProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Bomen planten
Polderpark Flevo? met veel CO2 opnemend bosareaal!
Garden Center
Omliggende grasvelden volplanten met bomen
Park & Museum als Soesterberg
Aanleg v een groot landschapspark, veel bomen
Nation garden
Groene recreatie & ontspaningProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Toren als museum en landmark,
Park & Museum als Soesterberg
Art-parc met beelden waar je in kunt verdwalen
Nation garden
Garden Center
Aanleg v een groot landschapspark, veel bomen
Kennis- en DoecentrumProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
International SDG center and exhibition
Leercentrum politici ‘staaltje vals spelen”
Kenniscentrum industriële hennep
Proeftuin/kenniscentrum duurzame mobiliteit
Bottom up duurzaamheids kennis-en doe centrum
Integraal gezondheid Gebied-sustainocratie
Evenementen, festivals & vermaakProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Festivalterrein. Marktterrein
Plek voor grote popconcerten/festivals! 😉
Mooie velden voor bijv motorcross, karten, enz…
Maak dr een zweefvliegveld van!
Multi-purpose event area for all kind activities
Chillhuis voor pubers
Mode- & textiellabProeftuin voor de commons, opbrengst basisinkomen
Duurzame kledingindustrie
Almeers wolunie
Textiel lab
Hennep 4 Future, papier, olie, kleding

Op de hackathon van 8 februari kunnen 6 van de bovenstaande onderwerpen uitgewerkt worden tot een alternatief plan voor airport Lelystad. Deze 6 worden gekozen op basis van het aantal stemmen.

Je kan nog tot 10 januari stemmen op jouw top 3 via DoeMee!