Overheid, regio en identiteit

  • Kiezen we voor een overheid die de grenzen van het speelveld bewaakt, maar daarbinnen alle ruimte biedt voor de samenleving
  • Tonen we ons weerbaar ten opzichte van regimes en ideologieën die het concept van vrijheid niet respecteren (Ofwel: we zijn intolerant tegen intolerantie)
  • Gooien we de geschiedenis niet achteloos overboord, maar leren we er juist van
  • Staan we pal voor de volledige vrijheid van meningsuiting, en schaffen het delict ‘eenvoudige belediging’ af
  • Stimuleren en bewaken we de onafhankelijkheid van de journalistiek, de persvrijheid en de noodzakelijke verscheidenheid (‘pluriformiteit’) van de publieke omroep
  • Erkennen en waarderen we dat gemeenten en regio’s verschillend zijn van elkaar en dat dit gevolgen kan hebben op de organisatie van het bestuur
  • Beslist iedere gemeente zelf of de burgemeester door de gemeenteraad of de bevolking wordt gekozen
  • Worden gemeenten en regio’s alsnog gecompenseerd voor de drastische miljarden kortingen die door het Rijk zijn toegepast bij het doorvoeren van de grote decentralisaties
  • Stelt de rijksoverheid zich actief en ondersteunend op bij vraagstukken die in de regio spelen (behoud van taal en cultuur, spoedige afwikkeling van mijnbouwschade, behoud van voorzieningen in kleine kernen en krimpgebieden)

De complete beschrijving van het thema in de Code Oranje Agenda vind je hier.

Dit is een artikel van de Code Oranje. Inhoud en redactie zijn de verantwoordelijkheid van de Code Oranje.